قوانین سایت

درباره لیست کالکشن

این سایت به جهت پیدا کردن آسان لیستی از هر چیزی بوجود آمده است .

در فاز اول پروژه ابتدا شروع به جمع آوری لیست های پر مصرف و بازده خواهیم کرد و سپس بعد از مدتی فاز های بعدی راه اندازی می شود .

اهداف ما :

کمک به مخاطبین جهت پیدا کردن لیست مورد دلخواه از موضوعات متفاوت

پیشنهاد جمع آوری لیست سفارشی برای افراد